Fourclean Kombinatör Model F2


Çalışma Prensibi

Birinci elekte ağır ve hafif buğday sınıflandırması yapılmaktadır. Aynı zamanda büyük parçaların ağırlıklarına göre ayrılması gerçekleşiyor. İkinci elekte, birinci elekten gelen ürünün farklı akışına göre ağır tane ve taşın ayrılması gerçekleştirilmektedir. Elekten taşlar titreşim yardımıyla taş ayırıcı bölümüne ve temiz buğday ise birlikte ürün çıkışına doğru yöneliyor.

Toz ve Kabuk gibi hafif tanelerin elenmesi hava ile gerçekleşiyor. Fourclean F2 Makinası aşağıdaki üç işlemi gerçekleştiriyor:

  • Ağır ve hafif tanenin sınıflandırılması
  • Taş ayırıcısı taşları elenmesi
  • Hava kanalı ile verimsiz buğdayın ve tozun elenmesi

Katalog İndir

Bilgi Formu