2 Tartım 4 İstasyon Karusel Un Paketleme Makinası


Kapasite Bilgileri: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir bilgi verecektir.

• 10 kg’lık Paketlemelerde 9 ton/saat
• 25 kg’lık Paketlemelerde 20 ton/saat
• 50 kg’lık Paketlemelerde 37,5 ton/saat

50 kg’lık paketlemelerde paket başına tolerans ±0,15 kg arasında değişir. Ayrıca, paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde 37,5 ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.

Katalog İndir

Bilgi Formu