Çöp Sasörü


Çalışma Prensibi

Makinada oluşturulan vibrasyon ile tahıılların tane iriliğine göre elenerek kaba ve ince maddelerden temizlenmesi için kullanılır. Oluşturulan vibrasyon ile tanelerin akışı ve elenerek temizlenmesi sağlanır. Elenecek ürün çeşidine göre belirlenen tip ve ebatlarda delikli saçlar kullanılabilir.

Katalog İndir

Bilgi Formu