Syria

ABDULKADER ALZAMMO 150 Tons / Day Capacity Semolina Mill
Damascus 100 Tons / Day Capacity Semolina Mill
Aleppo Machines & Equipments
Damascus Machines & Equipments